OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH ORAZ 4X4

- Gwarancja obowiązuje do momentu zużycia bieżnika, jednak nie dłużej niż 2 lata od daty produkcji. Przez zużycie rzeźby bieżnika należy rozumieć jego całkowite

lub miejscowe zużycie do wysokości 1,6 mm.

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Regulaminie.